Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. бул. Янко Сакъзов №23 вх.1, 1527 София,  Район Оборище
  2. бул. Янко Сакъзов №23 вх.2, 1527 София, Район Оборище
  3. ул. Оборище №59, 1504 София, Център, Район Оборище

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода:  10.03.2023 г. 20.03.2023 г.

24.03.2023 зал.