Уведомявамe Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. ул. „Росица“ №5, 1000 София, Център, Район Оборище
  2. бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ №114, 1505 София, Оборище
  3. бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ №116, 1505 София, Оборище
  4. бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ №118, 1505 София, Оборище
  5. бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ №120, 1505 София, Оборище

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода от 28.08.2023 г.. до  04.09.2023 г.

36fbf88c31e64248b0527b2cc766ed77.08.2023 зал.