Уведомявамe Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. ул. „Искър“ №40, 1000 София, Център, Район Оборище
  2. ул. „Московска“ №21, 1000 София, Център,  Район Оборище
  3. ул. „Московска“ №23, 1000 София, Център, Район Оборище

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода: 29.08.2023 г. –  05.09.2023 г.

9eb4492ce1404145952d5f8e38759caa.08.2023 зал.