Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. ул. „Марин Дринов“ №2, 1504 София, Център, Район Оборище

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода:  31.08.2023 г.  –    07.09.2023 г.

Повече информация:

37575dece6914e31bd1c207410486aa6.08.2023 зал.