Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. „Оборище“ №49, 1504 София, Център, Район Оборище
  2. ул. „Веслец“ №34, 1202 София, Център, Район Оборище

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода от 07.09.2023 г. до 14.09.2023 г.

Повече информация:

97d1cab7053d4a10a6e0ad07e49bb6fa.09.2023 зал.