Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ до №114, 1505 София, Оборище
  2. бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ №114, 1505 София, Оборище
  3. бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ №116, 1505 София, Оборище
  4. бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ №118, 1505 София, Оборище
  5. бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ №120, 1505 София, Оборище

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода от 07.09.2023 г. до 14.09.2023 г.

Повече информация:

af3ac157e7ac497eaa1bd0477790cca5.09.2023 зал.