Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. ул. „Черномен“ №15, 1527 София, Център, Район Оборище   0,5  Тротоар

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода от 02.10.2023 г.  до 09.10.2023 г.

Повече информация в приложения документ:

bf619886815b4b7b833adda3de377567.09.2023 зал.