Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. ул. „Оборище“ №63, 1504 София, Район Оборище   0.5  Тротоар

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода от 01.11.2023 г. до 08.11.2023 г.

Повече информация можете да намерите в приложения файл:

a1527449950c415a85f65e1d5baad71c.10.2023 зал.