Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа,„А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. „Будапеща“ №53, 1202 София, Район Оборище  0.5  Тротоар

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода от 13.11.2023 г. до 20.11.2023 г.

Повече информация можете да намерите в приложения документ:

d3314ca64ca740928cc2d53632d97c9e.11.2023 зал.