Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. ул. „Будапеща“ №53, 1202 София, Район Оборище  0.5  Тротоар

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода от 13.11.2023 г. до 20.11.2023 г.

Повече информация можете да намерите в приложения документ:

4cf624e7c02744129a797a18bd359a51.11.2023 зал.