Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канала мрежа,

„А1 България“ ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България“ ЕАД в следните участъци:

  1. Ул. „Сердика“ № 15    0,5 тротоар
  2. Ул. „Драговица“ № 15    0,5 тротоар
  3. Ул. „Цар Симеон“ № 25    0,5 тротоар

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода: 23.05.2024 г. – 03.06.2024 г.

Уведомление за СМР Оборище 22.05.2024