Уведомяваме Ви, че поради възстановяване на пътна настилка е необходимо да бъдат извършени строителни работи на адрес:

пред сградата на ул. „Мърфи“№ 14.

Участъка от ул. „Русалка“ до ул. „Оборище“ ще бъде затворен за движение на МПС.

СМР ще бъдат извършени от 09:00 ч. на 22.07.2022 г. до завършване. Топлоснабдяването ще бъде спряно за срок не повече от 48 часа.

ул.Мърфи № 14