Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци :

  1. ул. Черковна №79, 1505 София, кв. Подуяне, Район Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:  02.08.2022 г.  09.08.2022 г.

ул.Черковна