По повод 151-та годишнина от гибелта на Васил Левски на 18 февруари (неделя) от 11 часа Националният военноисторически музей ще представи на своята семейна публика безплатно към стойността на входния билет най-новата си образователна програма „Васил Левски и неговата тайна организация“. Създадена по повод годишнината, тя предлага интересен и увлекателен прочит на историческите събития, който провокира към осмисляне на ценностите и принципите на делото на Апостола. Провежда се в три модула – теоретична част под формата на презентация, музеен тур в който децата и техните родители ще се запознаят с историята на автентичните вещи на Дякона, съхранявани в НВИМ, и творческа част, в която семействата ще се включат в играта „Тайна поща“ и ще приложат методите на Левски и съмишлениците му за тайно предаване на информация.
В първия модул в диалог и дискусия с участниците експертите ще припомнят идеите на Левски през разказ за тайната революционна организация и принципите, върху които тя е изградена. На базата на автентични извори, включително османския архив в Истанбул, всички заедно ще разсъждават върху фактите около доверените хора, паролите, псевдонимите, клетвата, тайната поща и не на последно място върху действията на тайната полиция. В музейния тур пред витрината на Левски участниците ще разгледат отблизо едни от малкото запазени до днес негови автентични вещи – косите, съхранени от майка му, кръстчето, подарено от вуйчо му, тасчето за вода, револвера му, и ще чуят любопитни и малко известни факти за личния живот на Апостола като например коя е кръвната му група и как е установена. В третия игрови модул участниците ще имат възможността да дешифрират оригинално писмо на Левски с помощта на различни способи, прилагайки принципите на конспиративност и тайнственост.