✅ На 25.09.2023 г. в район „Оборище“ беше открито първото в страната защитено жилище за деца, търсещи закрила. Официалният старт беше даден от Представителя на ВКБООН в България, Седа Кузуджу, зам. кмета на Район „Оборище“, Столична Община, Надежда Бобчева, и зам.-генералния директор на Български Червен кръст, д-р Надежда Тодоровска.
✅ Пространството ще предоставя настаняване, изхранване, курсове по български език и легална, социална и психологическа подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци.
✅ Проектът е стъпка в правилната посока към това непридружените деца, които пристигат в България, да имат достъп до пригодени за деца безопасни условия за настаняване.
✅ Проект „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“ се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ 812108 – 28-29.04.2022, с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия по линия на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по програма „Вътрешни работи“.