ГРАФИК

 ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Тръгване от Район „Оборище“ – СО, с адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ №1

25.05. 2019 г. в 12.00 ч.

 ПЪРВА ГРУПА

 Представители на Район „Оборище“ – СО: Михаил Йолов и Десислава Милева.

Времеви график и маршрут:

12:30 часа – Софийска професионална гимназия по туризъм – бул. „Сливница“ №182;

13:15 часа – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” – ул. „Искър“ №61;

14:00 часа – 01 СОУ – ул. „Стара планина” №11;

14:30 часа – Професионална гимназия по механо-електротехника „Н.Й.Вапцаров” – ул. „Стара планина“ №13.

Общо– 24 броя секции.

 

ВТОРА ГРУПА

 Представители на Район „Оборище“ – СО: Димитър Илиев и Нина Бонева

Времеви график и маршрут:

12:30 часа – 112 ОУ – бул. „Дондуков“ №60;

13:15 МБАЛ „Царица Йоанна” (ИСУЛ) – ул. „Бяло море” №8;

13:45 часа – Музикално училище – ул. “Оборище” №17;

14:30 часа – Музикална академия – бул. “Евл. Георгиев” №94;

15:15 часа – 129 ОУ – ул. „Султан тепе“ №1.

Общо– 31 броя секции.

ГРАФИК ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ