График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на град София за м. Април 2024 г., район „Оборище“

Графикът можете да намерите тук:

График за м. април 2024 г. район Оборище