ГРАФИК

ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, МАТЕРИАЛИ И С У М Г ПО МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ

Логистична схема за групите и маршрутите за зареждане на СИК в събота, 01.10.2022г.:

 

ПЪРВА ГРУПА

 

Тръгване от Район „Оборище“ – СО, с адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ №1 в 08.15ч.
Час

(за СИК)

Място за гласуване График на СИЕЛА
08:30 Музикална академия – бул. “Евл. Георгиев” №94

 

09:00
09:15 112 ОУ – бул. „Дондуков“ №60;

 

09:30
09:45 Софийска професионална гимназия по туризъм – бул. „Сливница“ №182 10:00
10:15 Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” – ул. „Искър“ №61 10:30

 

 

ВТОРА ГРУПА

 

Тръгване от Район „Оборище“ – СО, с адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ №1 в 08.45ч.
Час

(за СИК)

Място за гласуване График на СИЕЛА
09:15 Професионална гимназия по механо-електротехника „Н.Й.Вапцаров” – ул. „Стара планина“ №13. 09:30
09:45 01 СОУ – ул. „Стара планина” №11

 

10:00
10:15 Музикално училище – ул. “Оборище” №17

 

10:30
10:45 129 ОУ – ул. „Султан тепе“ №1

 

11:00
11:30 МБАЛ „Царица Йоанна” (ИСУЛ) – ул. „Бяло море” №8

 

Без СУМГ

 

Лице за контакт: Валентин Минов, моб. тел. 0888248555

 

Изготвил:

Иван Динчев, Секретар на Район „Оборище“-СО

График-НС-02-10-2022