Декларации на лицата по чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията

Декларация по чл.49, ал., т.1 ЗПК – Б Емануилов

Декларация по чл.49, ал., т.1 ЗПК – М Алексиева