Уважаеми дами и господа,

На 13.09.2022 г., вторник, от 11:00 часа в сградата на район „Оборище“-СО, бул.“Мадрид“ №1, партер, в приемната с вход от бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ до Малък градски театър „Зад канала“, ще се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. По време на събитието ще бъде предоставена и информация относно Проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ и Проект 10 „Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради“, съобразно предвиденото в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Заповядайте!

Повече за проекта можете да намерите тук:

https://sheerenov.eu/