• Документи за създаване на Сдружение на собствениците

Заявление по образец за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС;

Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

 

  • Образци на необходимите документи за създаване на Сдружение на собствениците:

1.Протокол за покана

2.Покана за учредително събрание

3.Протокол за проведено събрание

4.Споразумение за създаване на сдружение

5.ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС

5. Справка за сграда