• Документи за създаване на Сдружение на собствениците

Заявление по образец за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС;

Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

 

  • Образци на необходимите документи за създаване на Сдружение на собствениците:

1.Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

2.Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

3.Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

4.Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

5.Приложение 5_Справка за ССО

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за рег.на сдружение на собственици

7. Справка за сграда