Отчети по Закона за достъп за обществена информация

E-mail: oborishte@rayon-oborishte.bg

Телефон (централа): 02/943-18-40

Факс: 02/440-03-35; 02/944-16-67

Приемане на заявления – всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа

Отдел: Административно, информационно и правно-нормативно обслужване, европейски проекти и иновации

 

Отчет ЗДОИ – 2018 г.

Отчет ЗДОИ – 2019 г.

Отчет ЗДОИ – 2020 г.

Отчет ЗДОИ – 2021 г.

Отчет ЗДОИ – 2022 г.

Отчет ЗДОИ – 2023 г.