Кампания на Столична община „Компостирай вкъщи“

Продължава инициативата  „Фамилно компостиране сред домакинствата“ Район „Оборище“ информира заинтересованите граждани, че стартира кампания на Столична община „Компостирай вкъщи“. Всички…

Прочети повече

Реализиран проект на Район „Оборище“ за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство

В рамките на Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата –…

Прочети повече

Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства

Предстои кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в район „Оборище“. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на…

Прочети повече

Стартира процедура по набирането на предложения по Програма „Зелена София“

На основание Заповед № СОА22-РД09-1299/29.07.2022 г. на Кмета на Столична община се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти…

Прочети повече