Съобщение във връзка с компенсации за детски ясли

Уважаеми родители, Във връзка с Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи, в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места,…

Прочети повече