Заповед за създаване на по–добра организация в търговската дейност по време на коледните и новогодишните празници

З А П О В Е Д РОБ23 – РД09 – 927 / 07.12.2023 г. В изпълнение на Заповед номер СОА23-РД09-2612 от 05.12.2023 г. на Кмета на Столична община за създаване на по – добра организация в търговската дейност по време на коледните и новогодишните празници и събиране на дължимите такси, на основание чл. 27…

Прочети повече

Заповед №РОБ23РД09-433/09.06.2023 г.на основание чл.46, ал.5 от НУОПОЧТСО

Заповед №РОБ23РД09-433/09.06.2023 г. На основание чл.46, ал.5 от НУОПОЧТСО, приета с Решение №364 по Протокол №84/25.06.2015 г. изм. и доп. – Решение №136 по Протокол №30 от 18.03.2021 г. в сила от 26.03.2021 г. След извършена проверка от комисия, определена с моя актуализирана Заповед РД09-189/08.09.2022 г. относно установаване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)…

Прочети повече

Заповед №РОБ23РД09-432/09.06.2023 г. на основание чл.46, ал.5 от НУОПОЧТСО

Заповед №РОБ23РД09-432/09.06.2023 г. На основание чл.46, ал.5 от НУОПОЧТСО, приета с Решение №364 по Протокол №84/25.06.2015 г. изм. и доп. – Решение №136 по Протокол №30 от 18.03.2021 г. в сила от 26.03.2021 г. След извършена проверка от комисия, определена с моя актуализирана Заповед РД09-189/08.09.2022 г. относно установаване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)…

Прочети повече