Заповед № РОБ19-РД09-195/22.10.2019 г. за провеждането на организационно-техническата подготовка и осигуряването на обществения ред в в административната сграда на район „Оборище“.