„Обявяване на Заповед № РА53-881/01.12.2023г., на Гл. арх на СО, с която е одобрен  проект за ПУП-ИПЗ-РУП за УПИ VII-11 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.315), кв.9, м. “Зона Г-14”,  район „Оборище“, с административен  адрес  ул. „Георги Бенковски“ № 31“.

CCI_001763