На основание чл. 46, ал. 1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 59, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните, чл. 178 от Закона за ветеринаромедицинската дейност и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-1083 от 26.02.2014 г. на Кмета на Столична община се определят следните места за разхождане на кучета – домашни любимци на територията на на район „Оборище“.

  1. Парк „Ген. Владимир Заимов“: южната алея на парка, разположена успоредно на бул. „Янко Сакъзов“ и алеите в североизточната част на парка зад театър „София“;
  2. Градина „Баня „Подуяне“: всички алеи;
  3. Градина „Докторски паметник“: алеите в югоизточната част на градината – ъгъла на ул. „Шипка“ и ул. „Сан Стефано“;
  4. Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“: тротоара в зелената ивица източно от река Перловска;
  5. Градина „Кюлуците“: алеята в източната част на градината, разположена успоредно на ул. „Христо Ковачев“;
  6. Междублоковите пространства към локалното платно на бул. „Данаил Николаев“: пешеходните алеи в озеленените площи, разположени северно от жилищните сгради на бул. „Данаил Николаев“ с № № 8, 10, 18 и 20;
  7. Алеите в междублоковите пространства, в които няма изградени площадки за игра.

 

Приложение: Заповед № РОБ16-РД-09-152-29.07.2016 г.