До знанието на живущите в район „ Оборище“!

На основание чл. 46, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 59, ал.3 и ал. 4 от Закона за защита на животните, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и в изпълнение на Заповед № СОА24-РД09-621/10.01.2024 г. на кмета на Столична община

ОПРЕДЕЛЯТ СЕ :

Следните места за разхождане на кучета-домашни любимци на територията на СО – район „Оборище“:

  1. Парк „Ген. Владимир Заимов“ – южната алея на парка, разположена успоредно на бул. “Янко Сакъзов“, алеите в североизточната част на парка зад театър „София“ и алеите пред театър „Сфумато“;
  2. Градина „Докторски паметник“ – алеите в югоизточната част на градината – ъгъла на ул. “Шипка“ и ул. „Сан Стефано“;
  3. Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – алеята в зелената ивица от източната страна на реката;
  4. Градина „Кюлуците“ – алеята, в източната част на градината, разположена успоредно на ул. „Христо Ковачев“;
  5. Междублоковите пространства към локалното платно на бул. „Данаил Николаев“ – пешеходните алеи в озеленените площи, разположени северно от жилищните сгради на бул. „Данаил Николаев“ с №№ 8,10,18 и 20;
  6. Алеите в междублоковите пространства, в които няма изградени площадки за игра;

  

ЗАБРАНЯВА СЕ :

Разхождането на кучета-домашни любимци в дворовете на детски градини, ясли, училища, здравни заведения, детски и спортни площадки, градски паркове и градини на територията на район „Оборище“ – СО, с изключение на местата определени с настоящата заповед.

Собствениците на домашни любимци – кучета да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото  след дефекация;

Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

При извеждането на кучета-домашни любимци да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;

Да не извеждат кучета си без повод, а за агресивни кучета – и без намордник;

Всички собственици на домашни любимци са длъжни да спазват изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

При констатирани нарушения, собствениците на кучета – домашни любимци се санкционират по реда на посочените нормативни актове.

Заповед за определяне на места за разхождане на домашни любимци – кучета СО Район Оборище -РОБ24-РД09-299