Заповед № САГ23-РА50-109/01.03.2023г. на Главния архитект на СО за одобряване на подробна схема № 15Б за  поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства на територията на район „Оборище“ с административен адрес: бул. „Янко Сакъзов“ № 60.

Заповед