Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА50-42/16.04.2024г. за изработване на проект за ПУП-ИПЗ-РУП за  УПИ V-15 и УПИ VI-16,  (ПИ с идентификатори 68134.403.236 и 68134.403.237), кв. 518, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“, с административни адреси: ул. „Стара планина“ № 7 и  ул. „Стара планина“ № 9

CCI_001764