От 4 до 17 юли с временно затваряне за движение ще се мият улици в район „Оборище“ в дневна смяна
Дейността „Миене с автоцистерна с маркуч“ на улици, тротоари, алеи, площади и други обществени пространства в район „Оборище“, чрез организация за временно затваряне за движение на улиците под формата на „каре“ от 07.30 ч. до 16.00 ч. ще продължи от 4 юли до 17 юли 2023 г.
КЪДЕ и КОГА ще се извършва дейността може да се види на страницата на Столичен инспекторат в рубриката ГРАФИЦИ и банер МИЕНЕ. Гражданите могат да получат пълна информация и на телефон 02/ 987 55 55 в Оперативния център на инспектората. Поставени са и уведомления за извършване на дейностите на входовете на жилищните сгради.
На 4 юли ще се започне с карето между ул. „Бенковски“, бул. „Дондуков, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Париж“.
По улицитe, които попадат в съответните карета, за периода на миене движението, престоят и паркирането ще бъде временно забранен, както ще бъдат закрити зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона и „служебен абонамент“.
Напомняме на водачите на МПС да не паркират на улиците, които са обявени в графика, за да не се възпрепятства изпълнението на дейността. Автомобилите, които пречат ще бъдат премествани принудително в близост. За новото местонахождение на автомобила може де се получи информация на телефон 0700 13 233.
В останалите райони миенето на улици и булеварди се извършва по предварителен график, както през деня, така и в нощна смяна.