Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 2 юли 2024 г., вторник започва плановото измиване на улици в район „Оборище“.  Дейностите ще се извършват от 07:30 до 16:30 часа, съгласно предварително утвърден, със заповед на кмета на Столична община, график .

График

Гражданите ще бъдат предварително уведомявани чрез поставяне на съобщения на място.

Молим водачите да окажат съдействие, като преместят автомобилите си за периода на миенето, с цел постигане на качествено изпълнение на дейността.

Непреместените от собствениците автомобили ще бъдат принудително преместени на свободни места в съседни улици. За местонахождението им можете да се информирате на тел.: 0700 13 233.