С решение на зам.-кмета на район „Оборище“ г-н Арсени Вълчинов и във връзка с изпълнението на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община и идентифицирането на т.нар. „кални точки“ – обекти източници на прах, започна облагородяването на кално пространство на ул.“Франсис де Пресансе“ пред № 32 в район „Оборище“.

В срок от 30 календарни дни фирмата изпълнител „Глабул мел“ ЕООД се задължава да извърши строително-монтажни дейности за облагородяване на калното пространство. За постигане на максимален положителен ефект от облагородителните дейности следва да бъдат изпълнени и озеленителни дейности за обекта – засаждане на декоративна дървесна и храстова растителност, доставка на хумус и затревяване и други подходящи мероприятия, при съобразяване с местоположението и индивидуалните особености на пространството.