Уважаеми избиратели,

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. е предоставен за информация на избирателите в сградата на район Оборище( приземен етаж).