Уважаеми избиратели на Вашето внимание -Заповед № РОБ23-РД09-101/15.02.2023 г.  на кмета на район Оборище за определяне места за обявяване на избирателни списъци в район „Оборище“

Заповед за Изборните списъци- 2023