Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че интернет страницата на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

– Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
– Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.
– Да се информирате за секциите и местата на гласуване.