Изграждане на външен топлопровод и абонатна станция за сграда със смесено предназначение и подземни гаражи в УПИ VII-17 (ид. 68134.402.67), кв. 8, м. „ГГЦ-Зона Г-14“, гр. София, район „Оборище“ – Столична община“, ул. „Бачо Киро“ № 11

Повече информация можете да намерите в приложения документ:

Уведомление