„Изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи, сградно водопроводно отклонение (СВО), сградно канализационно отклонение (СКО), външно топлозахранване и абонатна станция и кабелни електропроводни линии ниско напрежение до главно електромерно табло за сграда в УПИ XVII-133, ПИ 68134.404.125, местност „ГГЦ Зона Г-13“, кв. 726, гр. София, район „Оборище“.

За повече информация, моля вижте приложените документи:

Обява

Информация