Информираме заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РОБ21-РД09-47/24.02.2021 г. на Кмета на район „Оборище“, за принудително преместване на излязло от употреба МПС, марка Шкода, паркирано на бул. „Данаил Николаев“ до бл. 20, сабственост на „Вимер и трахте“ АД –клон София.