Разрешение за строеж № Б-148/19.09.2022 2. издадено от Главен инженер на НАГ – СО

за строеж: „Реконструкция и модернизация на съществуваща кабелна линия

1 кV от КРШ „Цар Симеон 74″, кв.27 до КРШ „Сердика 28″, кВ.18, м. „Зона а Г-14″, р-н „Оборище“

РС № Б-148 от 19.09.2022 г на Главен инженер на НАГ