Издадено разрешение № 87 от 12.09.2023 г. за поставяне на рекламен елемент, издадено от Директор Дирекция „Градска среда“ на СО.

Документ:

CCF_000112