Членовете на СИК на територията на Район „Оборище“ – СО, могат да получат възнагражденията си за участие в изборите на 02.10.2022г., във всеки клон на „Банка ДСК“, считано от 10.10.2022г., само срещу представяне на лична карта.