Кметът на Район “Оборище” Николай Александров, главният архитект Боряна Стефанова и ръководители на отдели – инж. Ана Виячева и Марк Кашеров извършиха, през изминалата и тази седмица, поредица от планирани ежемесечни инспекции, на възлови места в района.

Част от адресите бяха посочени в сигнали до Общината.

Живеещи до обект за продажба на дюнери, на ул. “Стара планина” №1, подадоха сигнал за повишено ниво на шум от абсорбаторите на заведението и силна миризма от приготвяната храна.

инспекции, сигнали, нарушения, район оборище, николай александров

Проверяващият екип установи, че, съгласно предишни предписания, собственикът на обекта е предприел мерки, чрез монтиране на инсталация, за извеждането на миризмата от кухнята, но трябва да бъдат направени и допълнителни подобрения. Необходимо е да се извърши удължаване на отвеждащият въздухопровод над сградата.

Относно нивото на шума беше показан актуален документ за извършено замерване, че е в границите на нормата.

инспекции сигнали нередности, район оборище, николай александров

След направената проверка, от длъжностните лица на Район “Оборище”, ще бъдат издадени предписание и акт на собственика на обекта.