УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Администрацията на район „Оборище“ има удоволствието да Ви покани на информационна среща във връзка с разяснения по процедурата за кандидатстване на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап IІ“ (BG-RRP-4.024).

Срещите ще бъдат общо 2 (две) и ще се проведат на 28 ноември 2023 г. и на 30 ноември 2023 г. от 17:30 часа в конферентната зала на район „Оборище“ СО, ул. „Мадрид“ № 1, ет. 1.

За конструктивното протичане на срещата, моля да се съобразите със следната организация:

  • На 28.11.2023 г., вторник, акцент на срещата ще бъде новото и различното в условията за кандидатстване при етап ІІ. Срещата е подходяща за представители на Сдруженията на собственици за сгради с готови техническо и енергийно обследване, съгласно изискванията за кандидатстване по програмата.
  • На 30.11.2023 г., четвъртък, ще очакваме всички останали представители на Сдруженията на собственици за сгради, които отговарят на условията за кандидатстване по процедурата и собствениците на самостоятелни обекти имат желание и готовност да кандидатстват за предоставяне на средства чрез подбор на предложения.

При заявен интерес от голям брой представители на Сдруженията на собственици ще бъде определена допълнителна дата в началото на месец декември.

Напомняме, че можете да се запознаете с насоките за кандидатстване и документацията тук:

 

Моля, заявете Вашето присъствие на срещата, която би била полезна за Вас, съобразно етапа на подготовка на документите за кандидатстване.

Лица за контакт от район „Оборище“ по процедурата за кандидатстване:

инж. Тодор Топалов, тел. 0884 634 804,

e-mail: t.topalov@rayon-oborishte.bg

Евгения Йотова, тел. 02 815 76 63

e-mail: e.yotova@rayon-oborishte.bg

Инж. Недялка Ангелова, тел: 02 815 76 53

e-mail: n.angelova@rayon-oborishte.bg

Предварително благодарим за Вашето присъствие!

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“-СО