На 29.11.2022 г. в Домa на културата „Средец“ район „Оборище“ проведе информационна среща с гражданите на района по повод предстоящото финансиране за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1 от Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

 

Целта на срещата беше да бъде предоставена предварителна информация относно допустими кандидати, условия и срокове и презентиране на източниците, свързани с процедурата по кандидатстване.

 

Лектор по време на срещата беше г-жа Надежда Бобчева, зам.-кмет на район „Оборище“, подкрепена от кмета на района г-н Николай Александров и екип от експерти на администрацията.

 

В допълнение ще бъдат предоставени още разяснения, касаещи процеса на кандидатстване. Повече информация ще публикуваме на сайта и Фейсбук страницата на район „Оборище“ след стартиране на процедурата от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.