Уважаеми съкварталци,

Уведомяваме Ви, че на територията на район „Оборище “предстоят обработки на тревните площи против вредители на следните дати:

На 22.07.22 г. /петък/ ще бъде извършена обработка срещу кърлежи и бълхи от 05:30 до 09:30 часа.

На 22.07. 22 г. /петък/ ще бъде извършена обработка срещу комари от 20:30 до 21:30 часа.

Дейностите се извършват по съгласуван график и при спазване на изискванията за безопасност на хората и животните. Целта е намаляване, предотвратяване и ограничаване разпространението на вредителите – преносители, причинители на заразни заболявания до степен, безопасна за здравето на човека.