На 21.04.2022 год., при извършване на дейности по разрушаване на сградата на бившата Телефонна Палата, на ул.Оборище №22-26, възникна инцидент.

По време на събарянето, част от външната носеща стена се е срутила.

Отломките са паднали върху предпазното скеле, което е съборено от тежестта на стената и част от тях са на уличното платно, като ул.” Ас. Златаров”, пред сградата,  е затрупана от отломки, които се разчистват.

Няма пострадали хора и материални щети по съседни сгради и автомобили.

срутване, ул. Оборище, арсени вълчинов, инцидент срутване, ул. Оборище, арсени вълчинов, инцидент  срутване, ул. Оборище, арсени вълчинов, инцидент

От страна на Районната администрация на Община “Оборище” е съставен Акт за административно нарушение по ЗАНН по чл.36, ал.1 от ЗАНН, във връзка с нарушена разпоредба на ЗУТ – чл.163, ал.2, т.1 –„Строителят носи наказателна отговорност за изпълнението на строежа, както с правилата на изпълнение на строителните и монтажни работи“.

Актът ще бъде връчен на нарушителя, фирмата “Дени Специал” ЕООД, и ще бъде изпратен в Столична община, за определяне на размера на глобата (от 5 000 до 50 000 лева) и издаване на Наказателно постановление.

За по-малко от месец, на фирмата, която извършва разрушителните дейности, бяха връчени четири “Предписания“ за обезопасяване на сградата. По нареждане на зам.-кмета Арсени Вълчинов, дейностите по разрушаването бяха временно преустановени, до изграждане на обезопасително скеле и поставяне на предпазни мрежи.

Събарянето беше възстановено едва след поставянето на предпазните съоръжения.

За съжаление, правомощията на Районната администрация не са големи. В ЗУТ няма разписани изисквания и законов ред, който трябва да се спазва при разрушаване на сгради. Районната администрация може да съставя Акт само при възникване на инцидент.

Позиция на Район „Оборище“, по повод инцидента на ул. „Оборище“