• 09ян. 2019
  СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

   С П И С Ъ К  НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ…

 • 20Дек. 2018
  ОБЯВА ЗА РАБОТА

  Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт строителство“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол,…

 • 20Дек. 2018
  КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

  ОБЯВЛЕНИЕ За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“…

 • 26Ное. 2018
  КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

  ОБЯВЛЕНИЕ За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“…

 • 24апр. 2018
  Конкурс за държавен служител

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail:…