Декларации на лицата по чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията

Декларации на лицата по чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията Декларация по чл.49, ал., т.1 ЗПК – Б Емануилов Декларация по чл.49, ал., т.1 ЗПК – М Алексиева

Прочети повече

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ ЗА 2022 г.

Албена Чукарова Антоанета Павлова Ана Минева Анна Виячева Анна Трошанова Асен Илиев Борислав Зарков Белян Белчев Валентин Минов Валентина Михайлова Валентина Михалакиева Валентина Русинова Веселина Лилова Габриела Маринова Десислава Колева Диана Славкова Елена Вангелова Елена Дамянова Елена Николова Живка Млечкова Иван Динчев Ивелин Косев Илона Илиева Ирена Петкова Ирина Петрина Йоанна Рашева Йорданка Методиева Йорданка…

Прочети повече

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 И ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1,  т.4 от ЗПКОНПИ Албена Чукарова 2018 Анна Виячева 2018 Анна Събева – Велкова 2018 Борислав Тасев 2018 Валентин Минов 2018 Валентина Михалакиева 2018 Валентина Русинова 2018 Велка Стоименова 2018 Витан Влахов 2018 Галя Василева 2018 Георги Георев…

Прочети повече